Zagraniczne firmy  otwierają konto na Słowacji, gdy mają klientów na Słowacji lub zawierają  transakcje handlowe z podmiotami na Słowacji. Zagraniczne firmy mogą mieć też potrzebę  zarejestrować jako podatnik VAT w Słowacji, co może powodować potrzebę otwarcia konta na Słowacji. Inną częstą sytuacją, w której spółka zagraniczna potrzebuje otworzyć konto na Słowacji (spółka z terytoriów zamorskich której jeden z menedżerów przebywa Słowacji) jest ułatwienie operacji firmowych.

Innym powodem otwarcia konta dla firm zagranicznych jest to, że w dzisiejszych czasach jest niemal koniecznością dla każdej osoby prawnej i fizycznej, aby posiadać środki pieniężne na rachunku bankowym. Biorąc pod uwagę ustawowe limity pieniężne, zwłaszcza dla przedsiębiorców i firm, jest koniecznym elementem posiadanie konta firmowego. Ograniczenia te mają zastosowanie także do zagranicznych firm wchodzących w relacje biznesowe lub inne płatności z podmiotami krajowymi. Nawet przy założeniu działalności publicznej lub spółki akcyjnej przez spółki zagraniczne, konieczne jest przedstawić do rejestru handlowego zaświadczenie o wpłacie kapitału firmy na rachunek bankowy.

Proces otwierania rachunku bankowego na Słowacji trwa około tygodnia, w zależności od  typu Banku.

Żeby otworzyć konto jako zagraniczna osoba prawna należy przedstawić wyciąg z Rejestru Handlowego i dokumenty potwierdzające tożsamość i adresy menedżerów (np Paszport i wypis z konta bankowego  ,umowa wynaju mieszkania , rachunki za media,  energię elektryczną lub gaz, potwierdzenie płatności abonamentu RTV). Banki zazwyczaj dają możliwość  reprezentacji osobą trzecią  podczas otwierania konta. W tym przypadku potrzebne jest pełnomocnictwo z urzędowo poświadczonym podpisem kierownika tej spółki. Jeśli pełnomocnik potwierdza swój podpis za granicą, wymaga się zwykle załączone potwierdzenie z apostilą. Jeśli jest to osoba fizyczna samozatrudniona potrzeba przedstawić dowód tożsamości wraz z certyfikatem samozatrudnienia.

Bank może odrzucić kandydata, zwłaszcza jeśli jest to firma zagraniczna. Najczęsciej staje sie to kiedy kwestionariusz otwarcia konta zostanie błędnie wypełniony. Banki często oceniają wiarygodność i możliwości klienta. Aby  zapobiec błędom i zapewnić przedłożenie wszystkich niezbędnych dokumentów i apostili, oferujemy kompleksowe usługi związane z otwarciem rachunku bankowego dla osób i spółek zagranicznych na Słowacji.

Najlepsze usługi dla zagranicznych osób fizycznych i firm, zapewniają następujące banki słowackie:

  • ČSOB
  • VUB
  • Poštová Banka
Otwarcie bankowego konta
Kto może otworzyć konto
Potrzeba apostilu
Anglia angielska Ltd. albo  osoba fizyczna Nie 6350 zł
Hong Kong angielska Ltd.,
amerykańska LLC/Ltd./Inc./Corp.,
hongkongijska Ltd,
zamorska firma,
osoba fizyczna
Potrzebny apostil na wypis z lokalnego rejestru handlowego 2100 zł
Belize angielska Ltd.,
amerykańska LLC/Ltd./Inc./Corp.,
hongkongijska Ltd,
zamorska firma,
osoba fizyczna
Potrzebny apostil na wypis z lokalnego rejestru handlowego 4200 zł
Malta angielska Ltd.,
amerykańska LLC/Ltd./Inc./Corp.,
hongkongijska Ltd,
zamorska firma,
osoba fizyczna
Potrzebny apostil na wypis z lokalnego rejestru handlowego 6350 zł
Czechy angielska Ltd.,
amerykańska LLC/Ltd./Inc./Corp.,
hongkongijska Ltd,
zamorska firma,
osoba fizyczna
Potrzebny apostil na wypis z lokalnego rejestru handlowego 420 zł
Słowacja angielska Ltd.,
amerykańska LLC/Ltd./Inc./Corp.,
hongkongijska Ltd,
zamorska firma,
osoba fizyczna
Potrzebny apostil na wypis z lokalnego rejestru handlowego 420 zł