Zagraniczne firmy zakładają  konto w Czechach, gdy mają partnerów biznesowych w Czechach ,jegnego z  kierowników lub konieczność rejestracji dla celów podatku VAT w Republice Czeskiej. W Czechach otwierają konto firmy np: z USA, Hongkongu, Wielkiej Brytanii, ale również z terytoriów zamorskich.

Każda zagraniczna osoba prawna i fizyczna , która w Czechach otrzymuje większą ilość płatności gotówkowej powinna posiadac rachunek bankowy w Czechach . Biorąc pod uwagę ustawowe limity pieniężne, zwłaszcza dla przedsiębiorców i firm, jest niemal koniecznością posiadanie konta. Nawet najnowsze trendy rachunkowości koncentrują się już na evidencji przychodów i wydatków wyłącznie za pośrednictwem rachunków bankowych.

Otwarcie konta bankowego w Czechach trwa około tygodnia.

Podstawowym warunkiem osób zagranicznych, aby założyć konto w Czechach jest wiek18 lat. Trzeba  przedstawić dokument tożsamości potwierdzający wiek i tożsamość (dowodu osobistego, paszport w przypadku cudzoziemców lub prawo jazdy – dla obywateli Republiki Czeskiej). Osoby prawne, przedstawiają także wypis z rejestru handlowego, wraz z dowodem tożsamości właściciela firmy. Certyfikat założycielski spółki zagranicznej musi być urzędowo poświadczony.Spółka może również dać pełnomocnictwo osobie trzeciej, musi ono być urzędowo poświadczone i podpisane.Jeśli ów certyfikat jest sporządzony za granicą , należy również oficjalnie przetłumaczyć z apostilą. W przypadku osoby samozatrudnionej z zagranicy konieczny  jest certyfikat o samozatrudnieniu oraz dowód tożsamości.

Każdy bank weryfikuje swoich przyszłych klientów, ich źródło dochodu, jak również ich wiarygodność. Otwieranie rachunku bankowego w Czechach może zakończyć się niepowodzeniem z powodu braku odpowiednich odpowiedzi podczas wypełniania formularzy bankowych. Przy otwieraniu konta bankowego, pomagamy naszym klientom przy wyborze banku oferujemy pomoc administracyjną  jak również pomagamy załatwić wszystkie niezbędne dokumenty i apostile.

Otwarcie bankowego konta
Kto może otworzyć konto
Potrzeba apostilu
Anglia angielska Ltd. albo  osoba fizyczna Nie 6350 zł
Hong Kong angielska Ltd.,
amerykańska LLC/Ltd./Inc./Corp.,
hongkongijska Ltd,
zamorska firma,
osoba fizyczna
Potrzebny apostil na wypis z lokalnego rejestru handlowego 2100 zł
Belize angielska Ltd.,
amerykańska LLC/Ltd./Inc./Corp.,
hongkongijska Ltd,
zamorska firma,
osoba fizyczna
Potrzebny apostil na wypis z lokalnego rejestru handlowego 4200 zł
Malta angielska Ltd.,
amerykańska LLC/Ltd./Inc./Corp.,
hongkongijska Ltd,
zamorska firma,
osoba fizyczna
Potrzebny apostil na wypis z lokalnego rejestru handlowego 6350 zł
Czechy angielska Ltd.,
amerykańska LLC/Ltd./Inc./Corp.,
hongkongijska Ltd,
zamorska firma,
osoba fizyczna
Potrzebny apostil na wypis z lokalnego rejestru handlowego 420 zł
Słowacja angielska Ltd.,
amerykańska LLC/Ltd./Inc./Corp.,
hongkongijska Ltd,
zamorska firma,
osoba fizyczna
Potrzebny apostil na wypis z lokalnego rejestru handlowego 420 zł