Firmy, które mają dostawców lub klientów ze Wschodniej Azjii mają potrzebę bycia bliżej swoich partnerów biznesowych i przyspieszenie wysyłania i odbierania płatności. W tym celu, Spółki otwierają swoje konta w Hong Kongu. Zaletą  Hong Kongu jest prestiż, dobra reputacja i  łączność z Chinami a  w szczególności 0% obciążenie podatkowe dla firm których właściciele nie rezydują  w Hong Kongu.

W przeciwieństwie do większości innych państw, jeśli chcesz otworzyć konto w Hongkongu, oprócz zwykłej prezentacji wymaganych dokumentów wymagana jest  osobista wizyta w oddziale banku w Hongkongu.

W odniesieniu do dokumentów, potrzebne jest  przedstawic dowód tożsamości – Proof of Identity oraz dokument potwierdzający adres – Proof of Address.

Największe  banki w Hongkongu to między innymi:

HSBC – http://www.hsbc.com.hk/
Barclays – http://www.barclays.com/contact/hk.html/
,

Otwarcie rachunku bankowego dla firmy z  Hongkongu.

Firmy z Hongkongu mogą otworzyć konto na Słowacji, w Czechach i w Austrii.

Firmy z Hong Kongu mogą otworzyć konto w Hong Kongu, ale jeden z jej menedżerów musi stawić się osobiście w Hong Kongu. Ponadto, musi przedłożyć kopię paszportu i potwierdzenie adresu np: kopię faktury na telefon stacjonarny, gaz, energię elektryczną lub podobny rachunek za media. Przed wyjazdem do Hong Kongu zaleca sie kontakt z urzędnikami bankowymi, aby potwierdzić posiadanie wszystkich niezbędnych dokumentów aby podróż do Hong Kongu nie poszła na marne. W tym celu oferujemy usługi otwarcia rachunku w Hong Kongu.

Firmy z Hong Kongu mogą również otworzyć konto w terytoriach zamorskich  takich jak: Belize, lub w innych państwach członkowskich UE  takich jak: Malta w  jest jednym z największych banków (HSBC, Barclays, Lloyds i UBS) lub w jednym z lokalnych banków.

Usługę pomocy w otwarciu konta, możesz zamówić, przy otwieraniu  firmy w Hongkongu lub po jej otwarciu przy pomocy  formularza.